Osiągnięcia pracowników

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników WMiFS

red. Andrzej Bąk

W dniu 07.10.2016 roku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 pracownicy WMiFS dr hab. Czesław Jasiukiewicz, prof. PRz,  dr hab. Tomasz Więcek, prof. PRz oraz dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej. Gratulacje i podziękowania  dla wszystkich odznaczonych za wieloletnią i sumienną pracę na rzecz rozwoju naszej Uczelni.

Nagrody Rektora i odznaczenia państwowe dla nauczycieli akademickich z WMiFS

red. Andrzej Bąk

Dnia 17. grudnia 2015 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu PRz - jak co roku - zostały wręczone nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich.

Z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej nagrody indywidualne I stopnia otrzymali:

za uzyskanie tytułu naukowego profesora:

  • prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev za uzyskanie tytułu profesora nauk fizycznych,

za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

  • dr hab. Janusz Sokół za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka,
  • dr hab. inż. Tomasz Więcek za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo,

za osiągnięcia dydaktyczne:

  • prof. dr hab. Józef Banaś.

Nagrodę indywidualną II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego otrzymał dr inż. Gaweł Żyła za uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka z wyróżnieniem.

Nagrodę z własnej inicjatywy JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Politechniki Rzeszowskiej w 2014 r. otrzymała Pani Dziekan dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz.

Odznaczenie państwowe - Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Pani dr hab. Henryka Czyż, prof. PRz. Odznaczenie to stanowi nagrodę dla osób cywilnych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PRz wyróżnieni zostali również studenci z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej. Medal Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej „Primus Inter Pares” został wręczony Panu Adrianowi Michalskiemu absolwentowi kierunku matematyka studiów I stopnia, obecnie studentowi tego samego kierunku na studiach II stopnia.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pracownicy WMiFS wyróżnieni odznaczeniami państwowymi

red. Andrzej Bąk

2 października 2015 r. podczas Uroczystej Inauguracji Jubileuszowego 65. Roku Akademickiego 2015/2016 pracownicy Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Honorowe wyróżnienia zostały wręczone wszystkim odznaczonym osobiście przez Panią Podsekretarz Stanu dr hab. Darię Lipińską-Nałęcz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki otrzymali Pani dr Krystyna Chłędowska i Pan dr Tadeusz Jasiński, Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki otrzymała Pani dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz oraz Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki otrzymała Pani dr Dorota Jakubczyk. Ponadto przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi w działalności dydaktycznej dla Pani dr Krystyny Chłędowskiej i Pana dr Wiesława Stępnia.

Profesor dr hab. inż. Vitalii Dugaev w Pałacu Prezydenckim

red. Andrzej Bąk

W dniu 8 października 2014 r. Pan Profesor Vitalii Dugaev – pracownik Katedry Fizyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej odebrał osobiście nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Profesor Vitalii Dugaev to światowej klasy fizyk, autor 180-ciu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych takich jak: Physical Review B, Physical Review Letters itp., przedstawił około 120 wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym około 20 na zaproszenie, posiada 1400 cytowań oraz bardzo wysoki indeks Hirsha równy 22. Omawiając tak znakomity dorobek naukowy Profesora Dugaeva należy wspomnieć o licznych nagrodach krajowych ze znaczną przewagą międzynarodowych, uczestnictwie w ponad 20-stu projektach badawczych oraz o licznej współpracy międzynarodowej m.in. z Francją, Niemcami, Holandią, USA czy Hiszpanią. Zainteresowania naukowe Profesora Dugaeva to m.in fizyka ciała stałego, metody kwantowej teorii pola w fizyce statystycznej, magnetyzm, układy nieuporządkowane, spintronika, teoria półprzewodników, heterostruktury oraz nanostruktury.

W związku z nominacją profesorską raz jeszcze Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję