Sukcesy Wydziału

Pozytywna ocena PKA po akredytacji na WMiFS

red. Andrzej Bąk

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza spełnia wymagania kadrowe i programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku "matematyka" studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

Zgoda MNiSW na nowy kierunek studiów - INŻYNIERIĘ MEDYCZNĄ

red. Andrzej Bąk

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział MiFS  rozpoczyna kształcenie studentów na innowacyjnym i jedynym na podkarpaciu kierunku studiów inżynieria medycznaRekrutacja na I rok studiów rozpocznie się już w czerwcu 2014 r.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2013 r. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA.

Kategoria naukowa A dla WMiFS

red. Andrzej Bąk

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych ogłoszonym w dniu 30 września 2013 r. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz otrzymał kategorię naukową A.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) tworzący zespół ekspertów oceniający pracę naukową jednostek organizacyjnych uczelni wyższych składał się z wybitnych naukowców o znacznym własnym dorobku naukowym. Łącznie KEJN ocenił ponad 960 jednostek, w tym 323 z zakresu nauk ścisłych i inżynierskich, gdzie kategorię naukowa A otrzymało 77 jednostek podstawowych uczelni. Tak wysoka pozycja w rankingu daje szansę na większą dotację na działalność statutową dla WMiFS oraz stwarza nowe możliwości w zakresie występowania o granty badawcze krajowe i zagraniczne. Do oceny KEJN przyczynił się wysoki poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników WMiFS poświadczony licznymi publikacjami w czasopismach naukowych z części A i B wykazu MNiSW, duża liczba cytowań oraz udział w pięciu projektach badawczych międzynarodowych i krajowych, niektóre z nich to: Nanostructured MgO tunnel barrier for metal-semiconductor spin injection we współpracy z Hamburg University (Niemcy) i Institute of Crystallography Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (Rosja) w części polskiej finansowany przez Narodowe Centrem Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie oraz Projekt HYDROFRAC – Enhancing hydraulic fracturing on the basis of numerical simulation of coupled geomechanical, hydrodynamic and microseismic processes  we współpracy z Aberystwyth University (Wielka Brytania). 

Misją WMiFS staje się teraz utrzymanie tej wysokiej oceny działalności naukowej, która jest niesamowitą szansą i motywacją do pracy dla wszystkich pracowników Wydziału.

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję