Polityka jakości

Polityka Jakości Kształcenia

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej dokłada wszelkich starań w dążeniu do utrzymania wiodącej pozycji w regionie na rynku usług edukacyjnych. Działania te, zgodne z misją i strategią rozwoju Wydziału, mają swoje odzwierciedlenie w konsekwentnie realizowanej polityce jakości kształcenia. Jej priorytetami są:

  • zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów, poprzez realizację opracowanych w oparciu o wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, efektów kształcenia;
  • dbałość o wysokie standardy kadry naukowo-dydaktycznej, procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej na Wydziale;
  • budowanie relacji w środowisku gospodarczym, reagowanie na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy, poprzez aktualizację oraz rozszerzanie oferty form i kierunków kształcenia.

Opracowany i wdrożony Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje szereg działań mających na celu sprawną i skuteczną realizację powyższych celów. Działania te dotyczą w szczególności: opiniowania nowo projektowanych kierunków i zmian w monitorowanych cyklicznie programach kształcenia, dbałości o merytoryczną obsadę dydaktyczną, analizy i oceny wyników ankiet studenckich i pracowniczych, okresowych przeglądów metodyki, warunków i sposobów zaliczania modułów, oceny prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich. W przypadku niespełnienia wewnętrznych standardów kształcenia, w sposób ciągły podejmowanie są działania ulepszające, korygujące i naprawcze.

Wszyscy członkowie społeczności Wydziału: pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni, techniczni oraz studenci są współodpowiedzialni za utrzymanie na wysokim poziomie i doskonalenie jakości procesu kształcenia. Władze wydziału dokładają wszelkich starań w celu zapewnienie warunków i środków na skuteczną realizację polityki jakości kształcenia.

 

Rzeszów, dn. 20. 02. 2015 r.

iwloch_podpis.jpg

 

 

dr hab. Iwona Włoch Prof. PRz

Dziekan WMiFS

 

Dokument .pdf – polityka jakości

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję