Zadania WKZJK

Do zakresu działania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 1. inicjowanie zmian na podstawie analizy wyników ankiet modułów, opinii pracodawców, itp.,
 2. koordynowanie procesu ankietyzacji,
 3. koordynowanie hospitacji zajęć dydaktycznych,
 4. analiza wyników ankiet dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych modułów kształcenia,
 5. analiza wyników hospitacji zajęć dydaktycznych,
 6. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
  • opinii pracodawców (na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów), np.: uzyskanych na podstawie ankiet,
  • wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia,
 7. analiza raportów wynikowych z okresowych przeglądów metodyki, warunków i sposobów  zaliczania modułów kształcenia oraz weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia,
 8. analiza raportów wynikowych z przeprowadzanej oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia,
 9. inicjowanie działań promowania „dobrej dydaktyki” oraz działań naprawczych w przypadku niespełnienia wewnętrznych standardów jakości,
 10. sporządzanie raportów wynikowych z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję