Zadania WKZJK

Do zakresu działania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 1. opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
 2. opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia (monitorowanie cykliczne);
 3. opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
 4. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
  • opinii pracodawców (na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów), np: uzyskanych na podstawie ankiet,
  • opinii absolwentów na temat przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie ankiet po 6 miesiącach oraz 3 i 5 latach od ukończenia studiów;
 5. analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych modułów kształcenia i przedstawieniem informacji Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich;
 6. ocena i okresowe przeglądy metodyki, warunków i sposobów zaliczania modułów kształcenia oraz weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia;
 7. ocena i okresowe przeglądy programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta, na podstawie danych z ankiet studenckich dla poszczególnych modułów kształcenia z podziałem na formy;
 8. okresowe przeglądy i ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;
 9. inicjowanie działań promowania „dobrej dydaktyki” oraz działań naprawczych w przypadku niespełnienia wewnętrznych standardów jakości;
 10. sporządzanie raportów wynikowych z działalności Wydziałowe j Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję