Zastosowania matematyki w ekonomii

Opis kierunku

red. Andrzej Bąk

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent będzie posiadał umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji; dokonywania złożonych obliczeń; przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie; korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, będzie znał język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej. Absolwent specjalności „zastosowania matematyki w ekonomii” będzie posiadał także umiejętność korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki w naukach ekonomicznych. Absolwent będzie posiadał umiejętność opisywania zjawisk ekonomicznych przy pomocy odpowiednich modeli matematycznych, które są konstruowane na bazie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin matematycznych oraz ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ekonometrii. Będzie posiadał także umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych dotyczących opisu zjawisk ekonomicznych i analizy ich przebiegu. Jedną z umiejętności absolwenta będzie również stałe pogłębianie wiedzy matematycznej. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, bankowych oraz aktuarialnych, w których będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie matematyki i ekonomii. Absolwent będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję