Informacja w sprawie dokumentacji związanej z obroną pracy dyplomowej

 

Informacja w sprawie dokumentacji związanej z obroną pracy dyplomowej
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

 

W związku z pkt. 8.2 Załącznika 8 Zarządzenia Nr 49/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród społeczności akademickiej PRz w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:

  • Proces składania, zatwierdzania i archiwizowania prac dyplomowych odbywa się za pomocą systemu Archiwum Prac Dyplomowych, zwanego dalej „APD” zintegrowanego z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów dostępnego pod adresem https://apd.prz.edu.pl.
  • Protokół kontroli samodzielności wykonania pracy (wydruk strony raportu z uzyskanymi wskaźnikami podobieństwa podpisany przez promotora) jest składany przez promotora za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pliku zawierającego skan lub zdjęcie podpisanego protokołu na adres mailowy właściwego Dziekanatu https://wmifs.prz.edu.pl/wydzial/dziekanaty.
  • Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy jest składane przez dyplomanta za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pliku zawierającego skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia na adres mailowy właściwego Dziekanatu https://wmifs.prz.edu.pl/wydzial/dziekanaty.
  • Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny stanowiącej recenzję pracy. Zatwierdzenie recenzji w APD powinno nastąpić najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem obrony. Promotor i recenzent zobowiązani są do podpisania recenzji pracy w dniu obrony (przed przystąpieniem dyplomanta do obrony).
  • Podpisany wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz suplementem, udokumentowany wykaz osiągnięć indywidualnych do suplementu, legitymację studencką lub oświadczenie student zostawia we właściwym Dziekanacie pół godziny przed obroną.
  • W teczce akt osobowych studenta zamiast wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej przechowuje się wówczas informację o sposobie elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej studenta stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego prowadzonego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się (informacja drukowana w Dziekanacie – system USOS->Dyplomy i egzaminy->Raporty lokalne BIRT).

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję