Informacje ogólne

PRAKTYKI STUDENCKIE

red. Andrzej Bąk

Praktyki studenckie mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach, poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu (na ocenę).

Zgodnie z uchwalonym przez  Radę Wydziału planem studiów, studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka mają obowiązek odbyć (po czwartym semestrze) trzytygodniową praktykę studencką w instytucjach finansowych, zaś studenci na kierunku inżynieria medyczna mają obowiązek odbyć (po szóstym semestrze) czterotygodniową praktykę w placówkach służby zdrowia lub innych zakładach związanych z projektowaniem, produkcją lub obsługą urządzeń medycznych. Studenckie praktyki zawodowe obywają się w miesiącach wakacyjnych. Za zgodą Dziekana, praktyki mogą odbywać się także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Studenci mogą odbywać także praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów.

 

Dokumenty przydatne w procesie realizacji i praktyk studenckich:

  1. Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej: docx.png .
  2. Wzór oświadczenia o zgodzie na przekazanie danych do ubezpieczenia oraz formularz informacji o organizatorze i ustalonym terminie praktyk: docx.png .
  3. Wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich: docx.png .
  4. Wzór sprawozdania (raportu) z przebiegu praktyki studenckiej: docx.png .
  5. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej wraz z oceną studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: docx.png.

 

Szczegółowych informacji  na temat praktyk udziela wydziałowy kierownik praktyk i opiekun praktyk dla kierunku matematyka  – dr Krzysztof Piejko (piejko@prz.edu.pl) oraz opiekun praktyk na kierunku inżynieria medycznadr Tadeusz Jasiński (jasinski@prz.edu.pl).

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję