Strona: Inżynieria i analiza danych z Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 2022 / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Inżynieria i analiza danych z Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 2022

2022-02-11

W dniu 10.02.2022 r. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu kierunkowi inżynieria i analiza danych (studia I stopnia), prowadzonemu na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy WMiFS, Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2022. W ocenie Komisji kierunek spełnia kryteria regulaminowe Konkursu „Studia z Przyszłością”, albowiem zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Nadto założenia koncepcji kształcenia na ocenionym kierunku studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju, tak w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym.

Konkurs "Studia z Przyszłością", organizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, służy identyfikowaniu i nagradzaniu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” eksperci wyróżniają kierunki lub specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania studentów.

Celem Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie, ale przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych i dostarczanie instytucjom akademickim rekomendacji eksperckich, jak kształcić skuteczniej i efektywniej. Certyfikowane są kierunki dobrze przygotowujące do rynku pracy, nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak prowadzić dydaktykę jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie.

Jak podkreślają organizatorzy, kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej. Certyfikat taki uzyskały dotychczas m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Collegium Civitas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. Tym bardziej cieszymy się, że dołączyliśmy do tak szacownego grona.

Wszystkim Pracownikom zaangażowanym w opracowanie nowoczesnego programu studiów inżynieria i analiza danych jak również przygotowanie i prowadzenie zajęć na tym kierunku serdecznie gratulujemy!!!

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję