Strona: Polityka jakości kształcenia / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Polityka jakości kształcenia

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej dokłada wszelkich starań w dążeniu do utrzymania wiodącej pozycji w regionie na rynku usług edukacyjnych. Działania te, zgodne z misją i strategią rozwoju Wydziału, mają swoje odzwierciedlenie w konsekwentnie realizowanej polityce jakości kształcenia. Jej priorytetami są:

  • zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów, poprzez realizację opracowanych w oparciu o wytyczne Polskiej Ramy Kwalifikacji dla efektów uczenia się,
  • dbałość o wysokie standardy: kadry naukowo-dydaktycznej, procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej na Wydziale,
  • budowanie relacji w środowisku gospodarczym, reagowanie na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy, poprzez aktualizację oraz rozszerzanie oferty form i kierunków kształcenia.

Opracowany i wdrożony Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje szereg działań, mających na celu sprawną i skuteczną realizację powyższych celów. Działania te dotyczą w szczególności: opiniowania nowo projektowanych kierunków i zmian w monitorowanych cyklicznie programach kształcenia, dbałości o merytoryczną obsadę dydaktyczną, analizy i oceny wyników ankiet studenckich i pracowniczych, okresowych przeglądów metodyki, warunków i sposobów zaliczania zajęć, oceny prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich. W przypadku niespełnienia wewnętrznych standardów kształcenia, w sposób ciągły podejmowane są działania ulepszające, korygujące i naprawcze.

Wszyscy członkowie społeczności Wydziału: pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni, techniczni oraz studenci są współodpowiedzialni za utrzymanie na wysokim poziomie i doskonalenie jakości procesu kształcenia. Władze Wydziału dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia warunków i środków na skuteczną realizację polityki jakości kształcenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję