Inżynieria i analiza danych

red. Dorota Jakubczyk

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne, profil praktyczny

Politechnika Rzeszowska od roku akademickiego 2019/2020 rozpoczyna nabór na nowy kierunek studiów inżynieria i analiza danych. Kierunek ten będzie prowadzony na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jest to jeden z niewielu kierunków w Polsce, przygotowujący wykwalifikowaną kadrę inżynierów, analityków danych, oraz jedyny tego typu kierunek prowadzony na uczelni publicznej południowo-wschodniej Polski.   

Oprócz gruntownej wiedzy matematycznej (z zakresu m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych), studenci kierunku inżynieria i analiza danych nabędą umiejętności praktyczne dotyczące m.in.:  - stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych,  - łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędnego do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów, - prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników, - umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobytych podczas zajęć ze specjalistami praktykami oraz podczas trwających 3 miesiące praktyk zawodowych, - identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne, oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,  - wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań, - planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli studentom kierunku inżynieria i analiza danych kontynuować swoją karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo-badawczych. 

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na kierunek studiów inżynieria i analiza danych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury” będą brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002”- w części zewnętrznej) z przedmiotów język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz do wyboru: informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka.

Główną motywacją do utworzenia nowego kierunku studiów inżynieria i analiza danych było duże zapotrzebowanie rynku pracy na analityków danych (przykładowo, ponad 194 ofert pracy na portalu pracuj.pl). Pomysł stworzenia nowego kierunku spotkał się z dużym zainteresowaniem przyszłych pracodawców, m.in. z branży biznesowej, finansowej i energetycznej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję