Strona: matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii

matprzyciety.png

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) -- profil ogólnoakademicki (program studiów)

Absolwent studiów na kierunku matematyka będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Absolwent będzie posiadał umiejętności:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • dokonywania złożonych obliczeń,
 • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich,
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii  będzie także posiadał umiejętność:

 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki w naukach ekonomicznych,
 • opisywania zjawisk ekonomicznych przy pomocy odpowiednich modeli matematycznych, które są konstruowane na bazie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin matematycznych oraz ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ekonometrii,
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych, dotyczących opisu zjawisk ekonomicznych i analizy ich przebiegu.

Poza tym absolwent będzie:

 • znał język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej,
 • miał zdolność pogłębiania wiedzy matematycznej,
 • przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, bankowych oraz aktuarialnych, w których będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie matematyki i ekonomii'
 • umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

Absolwent studiów na kierunku matematyka specjalność zastosowania matematyki w ekonomii  będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję