Matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne, profil ogólnoakademicki

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Absolwent będzie posiadał umiejętności:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji;
 • dokonywania złożonych obliczeń;
 • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie;
 • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych;
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie;
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich;
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia,

 • będzie znał język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej.
 • Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii  będzie posiadał także umiejętność korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki w naukach ekonomicznych.
 • Absolwent będzie posiadał umiejętność opisywania zjawisk ekonomicznych przy pomocy odpowiednich modeli matematycznych, które są konstruowane na bazie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin matematycznych oraz ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ekonometrii.
 • Będzie posiadał także umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych dotyczących opisu zjawisk ekonomicznych i analizy ich przebiegu.
 • Jedną z umiejętności absolwenta będzie zdolność do pogłębiania wiedzy matematycznej.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, bankowych oraz aktuarialnych, w których będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie matematyki i ekonomii. Absolwent będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję