Strona: Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku inżynieria w medycynie / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Inżynieria i analiza danych

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku inżynieria w medycynie

Kandydat będący absolwentem kierunku inżynieria w medycynie lub inżynieria medyczna  na Politechnice Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu dyplomowego w formie pisemnej, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest zwolniony z egzaminu sprawdzającego, a uzyskany przez niego wynik egzaminu dyplomowego będzie brany pod uwagę jako ocena z egzaminu sprawdzającego zgodnie z uchwałą nr 70/2021  Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  z dnia 25 listopada 2021 r.

Absolwenci kierunku inżynieria medyczna lub inżynieria mechaniczno-medyczna studiów pierwszego stopnia innych szkół wyższych, na których egzamin dyplomowy odbywa się w formie pisemnej są zwolnieni z egzaminu sprawdzającego o ile zakres, treść i forma tego egzaminu odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego na kierunku inżynieria w medycynie na Politechnice Rzeszowskiej.

Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria w medycynie ukończył inny kierunek studiów pierwszego stopnia, musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria w medycynie.

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria w medycynie, odbywa się zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego”, obowiązującym na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej (link poniżej).

Zakres egzaminu sprawdzającego

Komunikat dotyczący terminu egzaminu sprawdzającego

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję