Strona: Egzamin wstępny dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku inżynieria w medycynie / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Egzamin wstępny dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku inżynieria w medycynie

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria w medycynie musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny.

W konkursowym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (D);

2) średnia ocen ze studiów (S);

3) pozytywna ocena z egzaminu wstępnego (E) sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R obliczony według wzoru R = D + S + 2E.

Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu wstępnego lub uzyska ocenę negatywną otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E=0.

Kandydat będący absolwentem kierunku inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej jako ocenę z egzaminu wstępnego może mieć uznaną ocenę z egzaminu weryfikującego efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów pierwszego stopnia, o ile kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku i złoży zaświadczenie o uzyskanym wyniku egzaminu.

Terminy egzaminu wstępnego:

  • I termin - 30 stycznia 2024 r. godz. 10:00, sala V-6
  • II termin - 8 lutego 2024 r. godz. 11:00, sala S-2.

Zapisu na jeden wybrany termin egzaminu należy dokonać nie później niż 7 dni przed terminem wysyłając zgłoszenie na adres mailowy prodziekana ds. rozwoju dr Sławomira Wolskiego: wolski@prz.edu.pl

Na egzamin należy stawić się na 10 minut przed jego rozpoczęciem. Podczas pisemnej weryfikacji kandydaci są  zobowiązani do zaopatrzenia we własne środki piśmiennicze, w tym co najmniej dwa czyste arkusze papieru kancelaryjnego oraz posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego określa regulamin zatwierdzony przez dziekana.

Regulamin przeprowadzenia egzaminu wstępnego w ramach rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie i matematyka w roku akademickim 2023/2024

Decyzją Dziekana termin i miejsce egzaminu może ulec zmianie.

Zakres egzaminu sprawdzającego

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję