Strona: Projekty międzynarodowe / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Projekty międzynarodowe

Projekt DAAD/NAWA

Projekt DAAD/NAWA "Efekt oddziaływań Columba na topologiczne spinowo–orbitalne momenty
sił" jest realizowany w latach 2019-2020 we współpracy z Uniwersytetem w Kaiserslautern.
Koordynatorem projektu był dr Nicholas Sedlmayr, który obecnie pracuje na Uniwersytecie w Lublinie. Nowym koordynatorem jest dr inż. Stefan Stagraczyński. Udział polskich naukowców finansowany jest przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej. Celem tego projektu jest analityczny i numeryczny opis wpływu oddziaływania elektron-elektron na moment spinowo-orbitalny generowany przez stany krawędziowe kwantowych układów spinowych.

Projekty międzynarodowe realizowane w grupie prof. dr hab. inż. Vitalija Dugaeva

Grupa, którą kieruje prof. dr hab. inż. Vitalij Dugaev od wielu lat prowadzi badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych. W ostatnich latach realizowane są dwa projekty:

Nanostructured MgO tunnel barrier for metal-semiconductor spin injection. European Project Era.Net.Rus "SpinBarrier", 2012–2014.

Projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu i Instytutem Krystalografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Udział Polskich naukowców finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie. Głównym celem tego projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania nano-strukturalnej warstwy tunelowej MgO między ferromagnetykiem i półprzewodnikiem. Istnieją pewne przesłanki i wskazówki, aby wykorzystać strukturę nanokrystaliczną zamiast warstwy epitaksjalnej. Badania i kontrolowane wykorzystanie nano-strukturalnej bariery dla generacji prądu spinowego w półprzewodnikach pozwoli na projektowanie spinowych złączy hybrydowych dla nowoczesnych układów elektronicznych.

Theory of electronic, magnetic and optical properties of semiconductror nanostructures with random spin orbit field, 2013–2016 – grant badawczy: Harmonia, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Projekt międzynarodowy we współpracy z Uniwersytetem Kraju Basków w Bilbao, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Celem tego projektu jest zbadanie możliwości manipulowania właściwościami elektronowymi struktur mezoskopowych przez wykorzystanie niejednorodnych pól oddziaływania spinowo-orbitalnego, związanego z poprawkami relatywistycznymi do mechaniki kwantowej. Wiadomo jest, że w strukturach półprzewodnikowych o pewnej symetrii nie może istnieć takie oddziaływanie. 

Nasze badania pokazały, że fluktuacje przestrzenne tego oddziaływania w rzeczywistości mogą być bardzo duże, co może powodować istotne zmiany właściwości elektronowych i transportowych tych struktur. W wyniku przeprowadzonych badań przewidujemy otrzymać zupełnie nowe właściwości materiałów i struktur mezoskopowych. 

Projekt HYDROFRAC – “Enhancing hydraulic fracturing on the basis of numerical simulation of coupled geomechanical, hydrodynamic and microseismic processes”

Projekt HYDROFRAC – “Enhancing hydraulic fracturing on the basis of numerical simulation of coupled geomechanical, hydrodynamic and microseismic processes” realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego, w bloku SP3 - People – Support for traininig and career development of research – Marie Curie. Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt, nosi nazwę Marie Curie Actions - Industry – Academia Partnership and Pathways (IAPP). Numer umowy to Grant Agreement Number 251475.

Aberystwyth University mający swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Osobą koordynującą ze strony Aberystwyth University jest

Professor Gennady S. Mishuris. Politechnika Rzeszowska występuje w projekcie w roli partnera. Kierownikiem projektu Hydrofrac ze strony Politechniki jest prof. dr hab. Alexander Linkov. Wartość całego projektu wynosi 1 530 900 euro. Wartość projektu przypadająca na Politechnikę Rzeszowską wynosi 568 374 euro. Projekt rozpoczął się 1 września 2010 r. i trwa przez okres 48 miesięcy.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie efektywności technik szczelinowania hydraulicznego w celu zwiększenia wydajności złóż ropy i gazu ziemnego. W związku z tym zostaną opracowane odpowiednie modele numeryczne dla sprzężonych procesów geomechanicznych, hydrodynamicznych i mikrosejsmicznych, które pozwolą na optymalny dobór urządzeń, systemów i parametrów szczelinowania hydraulicznego. 

W ramach projektu zostaną połączone doświadczenie i ekspertyzy Politechniki Rzeszowskiej i SINTEF Petroleums forskning AS, w zakresie rozwoju metod numerycznych i programowania z umiejętnościami partnerów z Aberystwyth University w formułowaniu i modelowaniu zagadnień brzegowych. Do symulacji procesów mikrosejsmicznych wykorzystane zostaną teorie rozwinięte przez ekspertów z Politechniki Rzeszowskiej i New Mexico State University. Kody komputerowe zostaną dostosowane do konkretnych potrzeb będącego w stałej współpracy partnera przemysłowego (EUROTECH). 

Zatem zdobyta wiedza i programy komputerowe, będą stanowić wspólny dorobek partnerów akademickich i przemysłowych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: http://fp7.imaps.aber.ac.uk/hydrofrac.html

program.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję