Strona: Koła naukowe / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Koła naukowe

  • Koło Naukowe Foton

opiekun: dr hab. inż. Tomasz Więcek, prof. PRz ftkwiece@prz.edu.pl

Koło Naukowe FOTON powstało w 2002 roku pod nazwą Koło Naukowe Metod Fizyki Stosowanej z:Sekcją Spektroskopii Optycznej, której opiekunem był dr Jan Domin oraz Sekcją Spektroskopii Mechanicznej, której opiekunem był dr hab. inż. Tomasz Więcek, prof. PRz. Organizacja skupiała pasjonatów fizyki, a zwłaszcza optyki oraz techniki laserowej i światłowodowej. Główną aktywnością studentów był udział w konferencjach naukowych oraz tworzenie publikacji. Koło skupiało studentów zainteresowanych fizyką, a w szczególności mechaniką oraz optyką.

W 2014 roku organizację przemianowano na Koło Naukowe FOTON. Działalność naukowa Koła Naukowego FOTON skupia się na tematach okołomedycznych, w głównej mierze z powodu napływu studentów kierunku inżynieria medyczna. Nowy obszar zainteresowań oraz spory przyrost nowych członków zaowocował wzrostem aktywności Koła Naukowego FOTON. Członkowie Koła Naukowego FOTON mogą pochwalić się licznymi publikacjami, w języku polskim i angielskim, zarówno w publikacjach pokonferencyjnych, zeszytach naukowych, monografiach jak i punktowanych czasopismach znajdujących się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bardzo duża część aktywności członków Koła to działania popularyzujące naukę, wydział i uczelnię. Studenci organizują i prowadzą pokazy naukowe podczas „Nocy z Politechniką”, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz podczas innych okolicznościowych wydarzeń na Politechnice Rzeszowskiej. Członkowie Koła biorą również udział w wydarzeniach zrzeszających aktywnych studentów PRz, takich jak Spotkanie Opłatkowe Kół Naukowych, Dzień Promocji Aktywności Studenckiej.

opiekun: dr Ewa Rejwer- Kosińska e_rejwer@prz.edu.pl

Koło swoją nieformalną działalność rozpoczęło w kwietniu 2020 roku. W tym czasie w trybie on-line zrealizowano dwa ciekawe wydarzenia: "Hackathon COVID-19" (tj. wyznaczanie reguł asocjacyjnych pomiędzy zmiennymi z heterogenicznych źródeł danych) oraz "Warsztaty PowerBI" zrealizowane dzięki uprzejmości firmy DELOITTE CE Business Services (Rzeszów).

Zagadnienia, którymi zajmujemy się w ramach działalności koła obejmują szeroko rozumianą tematykę: uczenia maszynowego (Machine Learning), sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), przetwarzania dużych zbiorów danych (BigData), systemów analityki biznesowej (Business Intelligence) oraz internetowej (Internet of Things). W trakcie spotkań nacisk położony jest głównie na aspektach praktycznych.

Opiekunem koła jest pani dr Ewa Rejwer-Kosińska z WMiFS. W prace koła zaangażowany jest również pan dr Michał Piętal z WEiI wspierający merytorycznie studentów.

  • Koło Naukowe Odnawialne Źródła Energii “ERG”

opiekun: mgr inż. Julian Traciak  jtraciak@prz.edu.pl

Działalność koła naukowego ERG skupia się na metodach pozyskiwania energii z różnych źródeł odnawialnych, jak również ekologicznym i efektywnym sposobach jej wykorzystywania do celów takich jak transport, produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej.
Koło naukowe ERG łączy studentów wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, których interesuje powyższa tematyka.

  • Koło Naukowe Studentów Matematyki

opiekun: dr Janusz Dronka dronkaj@prz.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Matematyki powstało w 2007 roku z inicjatywy studentów Politechniki Rzeszowskiej kształcących się na kierunku matematyka.

Działalność Koła polega m.in. na pracy samokształceniowej w formie seminaryjnej, rozszerzającej tematykę objętą programem studiów oraz przygotowującej do podjęcia badań naukowych. W tym celu wykorzystywana jest zarówno literatura specjalistyczna (najczęściej w języku angielskim), jak i szeroko rozumiane zasoby sieciowe – w szczególności dostępne w internecie wykłady z renomowanych uczelni (np. Yale, MIT, itp.).

Członkowie Koła reprezentują Wydział i Uczelnię na forum konferencji i spotkań (w tym ogólnopolskich) dotyczących działalności naukowej studentów.

Członkowie Koła to wyróżniający się studenci. Wielu z nich uzyskało dyplomy z wyróżnieniem, kilkoro otrzymało Medal Fundacji Rozwoju PRz „Primus Inter Pares”, pięcioro podjęło pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, zaś dwoje z nich – studia doktoranckie z matematyki.

  • Koło Naukowe X-med 

opiekun: dr inż. Mariusz Trybus m_trybus@prz.edu.pl oraz dr Sławomir Wolski wolan@prz.edu.pl

Koło naukowe X-med zostało zarejestrowane 29 grudnia 2017roku. Koło jest miejscem, gdzie mogą realizować swoje pasje głównie naukowe studenci kierunku inżynieria medyczna. Kontakty i współpraca ze środowiskiem lekarskim ma szansę zaowocować pomysłami i projektami badawczymi, dzięki którym rzeszowscy studenci będą mogli realizować swoje pasje i plany zawodowe.

W ciągu dwóch lat swojej działalności Koło naukowe X-med nawiązało współpracę z kołem naukowym Młoda Elektroradiologia Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach tej współpracy, przy wsparciu władz Wydziału Medycznego i Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, studenci trzeciego roku inżynierii medycznej mieli okazję dwukrotnie zapoznać się możliwościami badawczymi jakimi dysponuje Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych zbudowane przy Wydziale Medycznym UR.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję