Strona: REKRUTACJA / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

REKRUTACJA

w roku akademickim 2023/2024

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie:

https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-2024

Studia stacjonarne I stopnia

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie i matematyka pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1) matematyka

x 1

x 3

2) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 3


 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie i matematyka następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego. W konkursowym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

2) średnia ocen ze studiów;

3) pozytywna ocena z egzaminu wstępnego sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia II stopnia na kierunki:inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie i matematyka

Film promocyjny

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję