Strona: Podsumowanie roku 2021 na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Podsumowanie roku 2021 na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

2021-12-31

W związku z końcem 2021 roku poniżej przedstawiamy jego krótkie podsumowanie dotyczące głównych działań na naszym wydziale.

Podsumowanie roku 2021 na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

 1. Rozwój kierunków studiów
 • uzyskanie pozytywnej oceny PKA dla kierunku matematyka dla studiów I i II stopnia (następna ocena za 7 lat)
 • utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria w medycynie o profilu ogólnoakademickim
 • utworzenie kierunku studiów I stopnia inżynieria w medycynie o profilu ogólnoakademickim poprzez modyfikację programu studiów inżynieria medyczna
 • opracowanie i złożenie wniosku do MEiN o pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych o profilu praktycznym
 • przystąpienie do konkursu „Studia z Przyszłością” współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC dla kierunku inżynieria i analiza danych
 1. Granty naukowe
 • uzyskanie finansowania czterech grantów PCI w II naborze w styczniu 2021r. na łączną kwotę ponad 500 tys zł.
 • uzyskanie finansowania trzech grantów PCI w III naborze w grudniu 2021r. na łączną kwotę ponad 600 tys zł.
 • uzyskanie finansowania trzech mikrograntów w ramach INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 4.0
 1. Dydaktyka i jej infrastruktura
 • pozyskanie dla potrzeb Wydziału sali L-101A i utworzenie w niej nowej  pracowni komputerowej dedykowanej studentom inżynierii i analizy danych
 • uzyskanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby kierunku inżynieria i analiza danych i zakupienie interaktywnego monitora na podstawie jezdnej oraz 16 nowoczesnych komputerów wykorzystujących technologię GPU, w tym dwóch komputerów wysokowydajnych stacji roboczych dedykowanych uczeniu głębokiemu sieci neuronowych oraz analizie dużych zestawów danych
 • uzyskanie przez Koło Naukowe Machine Learning tytułu laureata w konkursie MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i zdobycie kwoty ponad 70 tys zł. na zakup sprzętu komputerowego
 • zdobycie wyróżnienia przez Koło Machine Learning w kategorii Debiut Roku 2021 w Konkursie StRuNa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • zmodernizowanie i doposażenie w nowe zestawy laboratoryjne pracowni fizycznych z mechaniki i elektryczności
 • zakupienie edukacyjnego zestawu aparatu rentgenowskiego firmy Leybold do Laboratorium fizycznych podstaw inżynierii medycznej
 • zakupienie sprzętu z zakresu metod konwersji energii do nowo powstającej pracowni studenckiej
 • wznowienie demonstracyjnych doświadczeń z fizyki podczas wykładów dla studentów pierwszych roczników
 • zakupienie wysokowydajnego klastra obliczeniowego na potrzeby efektywnych obliczeń badań naukowych ab-initio i big data o wartości około 700 tys. zł netto ze środków przyznanych w ramach programu zakupu unikatowej aparatury badawczej
 1. Promocja i wizerunek Wydziału
 • akcja promująca kierunki studiów w CM Medyk: rozdanie 15 tys. ulotek podczas wiosennej akcji szczepień, rozwieszenie plakatów informacyjnych o kierunkach w przychodniach i punktach szczepień CM Medyk na terenie Podkarpacia, umieszczenie spotu reklamującego kierunki studiów przy WMiFS na telebimie Medyka przy ul. Rejtana,
 • postawienie nowego billboardu reklamującego WMiFS przy Powstańców Warszawy
 • przeprowadzenie wykładów popularnonaukowych z matematyki dla uczniów szkół średnich
 • reaktywowanie wydziałowego profilu facebooka (https://www.facebook.com/wmifs/)
 • utworzenie profilu instagrama (https://www.instagram.com/explore/tags/wmifs/)
 • nagranie i umieszczenie na facebooku i stronie wydziałowej filmików popularnonaukowych z matematyki
 1. Współpraca z otoczeniem gospodarczym
 • powołanie Rady Gospodarczej przy WMiFS
 • współorganizowanie II Kongresu Naukowego IT i Szachy w dniach 21-22.09.2021r. w G2A Arenie w Jasionce
 • aktywny udział w opracowaniu założeń porozumienia wodorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska "Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

 

Wszystkim Pracownikom Wydziału serdecznie dziękujemy za ciężką pracę w minionym roku, wzorową pracę dydaktyczną, aktywność naukową w Katedrach i Zakładach (w tym organizację seminariów i konferencji w trudnym pandemicznym czasie), pracę w komisjach i zespołach wydziałowych oraz za koordynowanie różnych, bieżących działań na rzecz Wydziału, których nie sposób wszystkich wymienić. To Państwa praca przyczyniła się do rozwoju naszego miejsca pracy.

Dziękując za to wszystko jednocześnie życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku.

Dziekan i Prodziekani WMiFS

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję