Strona: Egzamin dyplomowy - warunki dopuszczenia do egzaminu oraz wymagane dokumenty / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Egzamin dyplomowy - warunki dopuszczenia do egzaminu oraz wymagane dokumenty

Warunki dopuszczenia do egzaminu inżynierskiego/dyplomowego dla studentów studiów I stopnia oraz wymagane dokumenty

Przed egzaminem wymagane jest:

1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć objętych programem studiów i uzyskanie ECTS 210 (studia inżynierskie) lub 180 (studia licencjackie).

2. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (opłaty, biblioteka, itp.).

3. Każdy student zapisuje się we właściwym dziekanacie na jeden z dwóch ustalonych terminów egzaminu dyplomowego nie później niż na 7 dni przed tym terminem (informacje o terminie można przesłać pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu).

4.  Wniosek o wydanie kompletu dyplomu. Wydrukowany, uzupełniony, podpisany i zeskanowany wniosek student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu.

Komplet dyplomu stanowi:

  • oryginał dyplomu, oryginał suplementu oraz dwa odpisy dyplomu i dwa odpisy suplementu sporządzone w języku polskim;

albo

  • oryginał dyplomu, oryginał suplementu, jeden odpis dyplomu w języku polskim, jeden odpis dyplomu w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim oraz jeden odpis suplementu do dyplomu w języku polskim i jeden odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.

Na wniosek studenta lub absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim:

Wysokość opłat za komplet dyplomu oraz dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu do dyplomu w języku obcym regulują obowiązujące zarządzenia Rektora PRz. Informacja o wysokości opłat.

5. Wykaz osiągnięć indywidualnych studenta do suplementu pobierz wykaz - wydrukowany i podpisany wykaz student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu.

6. Karta obiegowa zostanie zweryfikowana przez pracownika dziekanatu przed egzaminem dyplomowym.

7. W dniu odbioru dyplomu absolwent ma możliwość złożenia Deklaracji (deklaracja) przystąpienia do "Badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej". (Zarządzenie nr 68/2021 Rektora PRz)- wydrukowane i podpisane oświadczenie  student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję