Dokumenty do obrony

Wykaz dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)

Załącznik nr 2 do Procedury postępowania z pracą dyplomową na WMiFS obowiązującej od dnia 20 stycznia 2021 r.

I. Dokumenty wymagane od studenta

1.  Praca dyplomowa składana w wersji elektronicznej w systemie APD (plik w formacie: pdf, docx) - nie wymaga         wydruku

Integralną część pracy stanowi:

  • streszczenie w języku oryginału i języku angielskim (a także w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski), pobierz streszczenie
  • nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku oryginału i języku angielskim (a także w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski),
  • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy - składane w APD w postaci elektronicznej (nie wymaga wydruku).

2. Opłatę za dyplom (dotyczy studentów przyjętych przed r.ak. 2019/2020) wniesioną na indywidualne konto bankowe, którego numer jest dostępny w systemie USOSweb dokonaną co najmniej 3 dni przed datą obrony.

  • 60 zł (oryginał i dwa odpisy w języku polskim)

        albo

  • 100 zł (oryginał, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku obcym).

3. Wniosek o wydanie dyplomu - wydrukowany, uzupełniony, podpisany i zeskanowany wniosek student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu:

  • wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem "wariant 1"
  • wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem "wariant 2"

4. Wykaz osiągnięć indywidualnych studenta do suplementu pobierz wykaz - wydrukowany i podpisany wykaz student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu.

5. Legitymacja studencka lub oświadczenie pobierz oświadczenie -wydrukowane i podpisane oświadczenie student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu.

II. Pozostałe dokumenty

1. Protokół kontroli samodzielności pracy (ogólny raport antyplagiatowy)- wydrukowany, podpisany i dostarczony przez promotora do dziekanatu.

2. Zatwierdzone recenzje pracy dyplomowej w wersji elektronicznej. Wydrukowane recenzje przez pracownika dziekanatu podpisuje Dziekan.

3. Elektroniczna karta obiegowa – wystawiana jest przez pracownika dziekanatu, a następnie jest wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek bez udziału studenta.

Uwaga.

1. W dniu odbioru dyplomu absolwent ma możliwość złożenia Deklaracji (deklaracja) przystąpienia do "Badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej". (Zarządzenie nr 1/2020 Rektora PRz)- wydrukowane i podpisane oświadczenie  student przesyła pocztą elektroniczną z konta poczty studenckiej na adres e-mail właściwego dziekanatu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję