Wybór tematu pracy dyplomowej

ZASADY WYBORU TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH I PRZYDZIELANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Matematyka

 1. Tematy prac dyplomowych dla studentów kierunku matematyka realizowane są przede wszystkim w Katedrze Analizy Nieliniowej, Zakładzie Matematyki Dyskretnej, Zakładzie Modelowania Matematycznego oraz Zakładzie Topologii i Algebry. Za zgodą Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej prace dyplomowe mogą być również realizowane poza wymienionymi wyżej jednostkami.
 2. Datę udostępnienia studentom tematów prac dyplomowych i termin wyboru tematu, z zachowaniem co najmniej tygodniowego odstępu pomiędzy tymi terminami, ustala Prodziekan ds. kształcenia. Informacja ta zostaje przekazana studentom na początku semestru, w którym następuje wybór tematu.
 3. Liczbę prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia realizowanych w każdej jednostce oraz termin zgłoszenia propozycji tematów prac dyplomowych ustala Prodziekan ds. kształcenia.
 4. Pracownicy jednostek WMiFS wymienionych w punkcie 1 zgłaszają propozycje tematów wraz z krótkim opisem każdego tematu do kierownika swojej jednostki, zaś kierownik, po zatwierdzeniu propozycji tematów, przesyła zbiorczą listę proponowanych tematów do Prodziekana ds. kształcenia. Przy każdym temacie powinno być podane imię i nazwisko opiekuna pracy oraz krótki opis pracy. Za zgodność proponowanych tematów z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym (w szczególności za wykluczenie powtórzeń tematów w przeciągu 5 lat wstecz) odpowiada pracownik zgłaszający temat pracy, a za rozdzielenie tematów pomiędzy pracowników jednostki odpowiada jej kierownik.
 5. Dopuszcza się zgłoszenie tematu pracy dyplomowej wraz z nazwiskiem studenta, który uzyskał zgodę pracownika zgłaszającego dany temat.
 6. Ostateczną listę proponowanych tematów prac zatwierdza Prodziekan ds. kształcenia.
 7. Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomowych zostaje udostępniona studentom przez Prodziekana ds. kształcenia. Deklaracja wyboru konkretnego tematu odbywa się w ustalonym przez Prodziekana ds. kształcenia terminie poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na udostępnionej w Dziekanacie WMiFS liście tematów. Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta powinien być wcześniej uzgodniony z przyszłym promotorem pracy dyplomowej.
 8. Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WMiFS wypełnionej karty przydziału tematu pracy dyplomowej w terminie ustalonym przez Prodziekana ds. kształcenia.
 9. Listę recenzentów prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia ustala Prodziekan ds. kształcenia spośród wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 1. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się, aby recenzentem pracy był pracownik innej jednostki niż wymienione w punkcie 1. Opiekun pracy dyplomowej może zaproponować recenzentów tej pracy.
 10. Sytuacje sporne rozstrzyga Dziekan WMiFS.

 

ZASADY WYBORU TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH I PRZYDZIELANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Inżynieria medyczna
 

 1. Tematy prac dyplomowych dla studentów kierunku inżynieria medyczna realizowane są przede wszystkim w jednostkach, których pracownicy prowadzą na tym kierunku zajęcia dydaktyczne. Za zgodą Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej prace dyplomowe mogą być również realizowane poza wymienionymi wyżej jednostkami.
 2. Datę udostępnienia studentom tematów prac dyplomowych i termin wyboru tematu, z zachowaniem co najmniej tygodniowego odstępu pomiędzy tymi terminami, ustala Prodziekan ds. kształcenia. Informacja ta zostaje przekazana studentom na początku semestru, w którym następuje wybór tematu.
 3. Liczbę prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia realizowanych w każdej jednostce oraz termin zgłoszenia propozycji tematów prac dyplomowych ustala Prodziekan ds. kształcenia.
 4. Pracownicy jednostek spoza WMiFS zgłaszają propozycje tematów prac dyplomowych, zatwierdzone przez kierownika swojej jednostki, bezpośrednio do Prodziekana ds. kształcenia. Pracownicy jednostek WMiFS (Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej, Zakładu Fizyki Doświadczalnej, Zakładu Optyki Stosowanej) zgłaszają propozycje tematów do kierownika jednostki, zaś kierownik, po zatwierdzeniu propozycji tematów, przesyła zbiorczą listę proponowanych tematów do Prodziekana ds. kształcenia. Przy każdym temacie powinno być podane imię i nazwisko opiekuna pracy oraz krótki opis pracy. Za zgodność proponowanych tematów z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym (w szczególności za wykluczenie powtórzeń tematów w przeciągu 5 lat wstecz) odpowiada pracownik zgłaszający temat pracy, a za rozdzielenie tematów pomiędzy pracowników jednostki odpowiada jej kierownik.
 5. Dopuszcza się zgłoszenie tematu pracy dyplomowej wraz z nazwiskiem studenta, który uzyskał zgodę pracownika zgłaszającego dany temat.
 6. Ostateczną listę proponowanych tematów prac zatwierdza Prodziekan ds. kształcenia.
 7. Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomowych zostaje udostępniona studentom przez Prodziekana ds. kształcenia. Deklaracja wyboru konkretnego tematu odbywa się w ustalonym przez Prodziekana ds. kształcenia terminie poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na udostępnionej w Dziekanacie WMiFS liście tematów. Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta powinien być wcześniej uzgodniony z przyszłym promotorem pracy dyplomowej.
 8. Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WMiFS wypełnionej karty przydziału tematu pracy dyplomowej w terminie ustalonym przez Prodziekana ds. kształcenia.
 9. Listę recenzentów prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia ustala Prodziekan ds. kształcenia spośród wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 1. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się, aby recenzentem pracy był pracownik innej jednostki niż wymienione w punkcie 1. Opiekun pracy dyplomowej może zaproponować recenzentów tej pracy.
 10. Sytuacje sporne rozstrzyga Dziekan WMiFS.

 

 • Karta przydziału tematu pracy dyplomowej - plik pdf
 • Karta przydziału tematu pracy dyplomowej - plik docx

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję